Sunday, May 09, 2010


శ్రావ్య కర్ణాటక సంగీత కచ్చేరి హైదరాబాదు చిక్కడపల్లి లో ఉన్న త్యాగరాజ గాన సభలో ఈనెల 13 వ తారీకున సాయంత్రం 6 గంటలకు జరుగుతుంది. దయచేసి వీలుచేసుకుని అందరూ వచ్చి ఆశీర్వదించండి.